مَه چشم به راه مهر ماند تا کی؟

بهمن شده خاطراتمان پی در پی

شب های دراز بی امان تر از دی

اسفندِ به تب نشسته ایم از آذر

بی مهری آسمان شود طی پس کی؟

/ 3 نظر / 21 بازدید
سال

جوابش که فقط هرگز است زیبا سرودید بدرود تا دوباره

آفتاب

بهمن شده خاطراتمان پی در پی ... برف سفید نشست به عزای خود .... ببینیم و ببینمت ... انتظار چرا این قدر کشنده است؟ از این همه پست پی در پی و هر یک وزین تر از دیگری به وجد آمدم. اینجا آسمانیست که نبایست غافل شد از ترنم بارانش...

موسوی گرمارودی

ممنون از حضورتان سروده ها اثر جوشش روح بارانیتان است یا منتخب شماست؟