یلدایی

از حال دلم خراب تر شاید نیست

از این گله بی جواب تر شاید نیست:

یلدای سیاه سرد سنگین سکوت،

از آمدنت ثواب تر شاید نیست

/ 2 نظر / 5 بازدید
رایحه

یلدای سیاه سرد سنگین سکوت...واج آرایی زیبایی داشت...درود!