نبودی ...

بی روی تو ما ز زندگی سیر شدیم

تسلیم نه، بازیچه ی تقدیر شدیم

هر جمعه به ندبه بال ها وا کردیم

فرداش نبودی و زمینگیر شدیم

/ 1 نظر / 20 بازدید
عسل

خیلی قشنگ بود! یه لحظه حسودیم شد! چه لحظاتی که میگذره و من غافل حتی برای آمدنش آمین نمیگویم چه برسه به فکر و شعر و دعا![ناراحت]