زبان خامه ندارد سر بیان فراق*

غروب جمعه ی دیگر رسیده باز از راه 

غمی گرفته مرا عاشقانه و جانکاه

شکسته خسته پریشان، کشیده ام در خاک

خودم به دست خودم، لا اله الا الله

 

*حافظ

/ 1 نظر / 9 بازدید
رایحه

ای شمع در حباب حجاب را بشکن اینجا شاپرک‌ها آماده‌ی سوختنند... ------------------------------------- ما شاپرک‌ها سوزشی دیرینه داریم تا لحظه ای بر شعله‌ی تو جان سپاریم ای شمع جان‌ها؛ بیش‌ از این ما را مسوزان بر ما گذر کن تا به پایت سر گذاریم