بهشت پنهان-1


 

توسط مهدی نجفی به مناسبت فاطمیه

این کوچه ها به کجا می برد مرا

تا آسمان به خدا می برد مرا

گم کرده ام نشانی و عطری که در هواست

کم کم به سوی یاس شما می برد مرا

 

پ.ن: افسوس که می شنوم گاه بر این گونه دل نوشته ها خرده می گیرند که به چشم داشت پاره نانی رقم خورده. من آنگونه که مرجع این واگویه ها را می شناسم نیم نگاهی از ایشان مرا کافی است. هرگز به چنین نیتی دست به قلم نبرده ام و مباد که چنین شود. 

/ 0 نظر / 18 بازدید