یاد تو

 روی اقیانوس شب مهتاب یعنی یاد تو

وقت خوش در طالع مرداب یعنی یاد تو

قصه ی رویای شیرین، بی بهانه، ماندگار

از زبان واژه ی بی تاب یعنی یاد تو

نغمه ی باد سحر پیچید در گوش زمین

زندگی بیدار شد از خواب یعنی یاد تو

نام باران نام چشمه نام دریا نام رود

در کویر تشنه یک نم آب یعنی یاد تو

وصف تو از تشنه ی سیراب یعنی حال من

وصف من از "حالت محراب" یعنی یاد تو

در حراج پر صدای عشق های کاغذی

گوهر یکدانه ی نایاب یعنی یاد تو

این همه ترتیب و آداب از تو ما را دور کرد

"دوست دارم" های بی آداب یعنی یاد تو

سهم از ما بهتران هم عشق بود و نزد ما

نقشه هامان نقش شد بر آب یعنی یاد تو

خسته از تکرار هر روز و شب تکرارها

لحظه ای با خاطرات ناب یعنی یاد تو

/ 0 نظر / 22 بازدید