مادر

 

مادر که شراب مهر هستی 

از هستی او بداده مستی

برده است به کار خلقت او دست 

هستیم چو ما زهست  او هست

یک هدیه ی ناب آسمانی 

آهنگ قشنگ زندگانی 

او رمز بهشت جاودان است

گنجی است که تا ابد نهان است 


 

/ 1 نظر / 19 بازدید
عسل

قشنگ بود[لبخند] اغلب نعمت های خدا با هیچ نعمت دیگری قابل معاوضه نیستند و مادر در صدر این نعمت هاست.[گل]