سنگ زیرین

تن تو طعمه ی تیر و تبر و تیشه ها شد تا

ضرباهنگ ظریف زندگی را زمزمه کنم

 

سربلند باشی پدر

همین مرا بس که با این دنیا آشنایم کردی:

علی

 

پ.ن: سعادتی نبود که از این روزها بیشتر بنویسم و حتما لیاقتی. 


/ 0 نظر / 28 بازدید