خداحافظ ای مصحف غرق خون (هفدهم)

 

أنا ابن من قُتل صبرا و کفی بنا فخرا

من فرزند کسی هستم که به "صبر"* کشته شد و همین افتخار برای ما کافی است 

(سخنرانی امام سجاد در کوفه) 

 

خورشید

از قله ی آسمان فرو افتاد

و خفاش ها

حمله ور شدند...

شنیده ای؟ حتی با سنگ! 

 

پ.ن: متن کامل خطبه ی امام سجاد در کوفه در اینجا 

 

 

* قتل به روش صبر یعنی آن قدر زخم بر بدن کسی وارد شود که به تدریج از پا در آید!

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید