آمد بهار و نیامد!

ابری است تیره و باران نمی رسد

آن اتفاق خوب بهاران نمی رسد

اسپند گونه بر آتش نشسته ایم

این فصل انتظار به پایان نمی رسد

/ 3 نظر / 9 بازدید
عسل

به امید روزی که . همه ابر ها ببارند وهمه ی اسپندها بسوزند![گل] سال نوتون مبارک!

کوله پشتی

[گل] سهراب سپهری [گل] زندگی خالی نیست ، مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست آری ، تا شقایق هست زندگی باید کرد در دل من چیزی است ، مثل یک بیشه نور ، مثل خواب دَم صبح و جنان بی تابم ، که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت ، برم تا سر کوه دورها ، آوایی است که مرا می خواند

عسل

همانطور که ابرها برای باریدن اند اسپندها هم برای سوختند! چه چیزی بهتر از سوختن در پیش پای او ![لبخند]