زندگی می ریزد از انگشت تو

به آسمان بدهکارند:

پرنده

چیزی بیش از پرواز،

زمین 

چیزی بیش از باران،

دریا 

چیزی بیش از آبی

 

 

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
پ

خیلی عالی