/ 4 نظر / 20 بازدید
محمد سجاد

شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد... منتظرم[گل]

عسل

یاد یه جمله افتادم که شب امتحان گوشه یکی از جزوه هام نوشته بودم!! تمام ناتمام من با تو تمام می شوم[لبخند]

عسل

آیین صحیح نگارش! تمامٍ ناتمامٍ من، با تو تمام می شوم!

رایحه

که من را "تو" "من" کرده‌ای..