یا ایها العزیز...

چقدر بد شده این جمعه های پی در پی

گره گشا نشده ندبه های پی در پی

"عزیز" من تو فقط راه چاره می دانی

شفا نمی دهد این نسخه های پی در پی

/ 4 نظر / 10 بازدید
رایحه

شفا نمی دهد این نسخه های پی در پی... عالی بود!! زیبایی قلمتان جاوید

عسل بانو

ای منتقم بیا که به عالم خبر دهیم/ شیعه عزیز است، هر که جز او خار می شود

عسل

حقیقتا سرعت و شدت مرض هایمان آنقدر زیاد شده که مدت هاست کار از این نسخه گذشته[ناراحت][گریه]

عسل

حقیقتا سرعت و شدت مرض هایمان آنقدر زیاد شده که مدت هاست کار از این نسخه ها گذشته[ناراحت][گریه]