زخم

اگر زخم ها با گذشت زمان التیام می یابد

پس چرا

انتظار 

 این قدر کشنده است؟!

/ 2 نظر / 21 بازدید
شاید خودم

چون انتظار زخم نیست. جراحتی همیشگی ست برای خوب نشدن. یک بیماری مزمن و همراه است، بهبود یابد که دیگر انتظار نیست... .

رایحه

در انتظار قدومت همیشه تنهایم...