این من ِ بی تاب

گاهی به اوج حادثه پرتاب می شوم 

گاهی دچار وسوسه ی خواب می شوم 

باز است پلک پنجره ها گاه روی من

گاهی به انتظار روزنه ای آب می شوم

...

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
وحیده

گاهی به انتظار روزنه ای آب می شوم....... این است سهم ما.......

وحیده

تسلیت شما برای ما مرهمی سبز بود که از دل و جان می پذیریمش....هزار بار ممنون

مثل همیشه

همین که یکی بیاد اعتراض کنه یا داد بزنه سرمون هم حال می ده ، از بقیه ی بخاری بلند نمی شه باز دم شما گرم :) باحال بود کارت یه جور اجرا بود انگار توی وزن با مصرع اول و دوم انگار ... بهر حال خوب بود

عسل

گاهی نوایی و حتی نَفَسی مرا به یاد تو می آورد و گاهی هزاران فریاد را نمی شنوم! [گل]