شب آرزوها

پرواز توسط مهدی نجفی

 

همه ی آرزوهایم را چیده ام توی سبد دلم

افتاده ام دنبال تو 

خودت گفته بودی فقط از من بخواه.

با این کوله بار سنگین، 

حالا دلم بهانه می گیرد:

دلم برای آسمان 

آن آبی بیکران؛

برای ستاره ها؛

برای سپیده؛

برای پرواز؛

دلم برای هرچه آن بالاست 

تنگ شده.

دیدی چه شد:

حالا شده ام خاک نشین ترین پرنده ی آسمان تو.

اصلا من آن سبد را رها کردم،

من همه ی بار سنگینم را واگذاشتم،

وبالم را گشودم

که تو را ببینم 

که تو ببینیم.

ای که صدایم کردی،

من اینجا پشت در مانده ام:

درمانده.

تو گاهی هم در را باز کنی،

من به نگاهی دلخوشم

که من از تو فقط 

خودت را می خواهم.

من حتی "خودم" را

پشت در جا گذاشتم

تا فقط اسم تو بماند:

کریم خطابخش بخشنده ی مهربان.

حالا تو خود بخواه و خود اجابت کن! 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
رایحه

مثل همه ی کارهای قبلیتون بسیار زیبا بود.انتخاب‌هاتون و نوشته‌هاتون خیلی زیبا و به جا هستن.موفق باشید

عسل

واقعا چقدر دلم می خواد اونقدر بزرگ بشم که سبد آرزوهام رو رها کنم روی زمین و مثل اون پرنده پرواز کنم ولی حیف که هنوز تمام دغدغه های ما آدم ها همون سبد سنگین آرزوهامونه!!![ناراحت] این زمان ها یاد این شعر می افتم! میوه ناپخته گیرد سخت دامان درخت دست ما خامان نگردد زین جهان آسان جدا