پاییز ... بود!

بیداری و رویا به هم آمیخته است

پاییز هم انگار الک آویخته است

پر رنگ ترین فصل خدا بود ولی 

تسلیم شده کرک و پرش ریخته است

*

پاییز که با خاطره ها همدم بود

گنجینه ای از ترانه ی نم نم بود

با مهر رسید و عاقبت آتش زد

از جنس بهانه بود اما کم بود

/ 1 نظر / 13 بازدید
رایحه

خیلی زیبا بود...البته فکر می کنم "بود" آخر مصرع سوم اضافه باشه.قلمتون پاینده